Spannende tijden voor Groentepark Bontekoe

Mag Groentepark Bontekoe een stukje uitbreiden? Die vraag leggen we op 27 mei voor aan alle bewoners van de Zeeheldenbuurt. Vanaf die dag kunnen zij een week lang hun stem uitbrengen. Dat kan via het papieren stemformulier of via internet met behulp van de QR-code op het stemformulier. Op vrijdag de 27 ste wordt dit stemformulier huis-aan-huis bezorgd door een groepje vrijwilligers. Op 5 juni gaan we de stemmen tellen en melden we de uitslag.

We willen de moestuin voor de Voedselbank graag uitbreiden met het stukje braakliggend terrein aan de overkant van het fietspad dat langs de tuin loopt. Op zich vindt de gemeente dat goed, maar wel onder voorwaarde dat we voldoende draagvlak in de buurt hebben. Vandaar dus de peiling onder de bewoners. Ter voorbereiding hebben we eerder een flyer rondgebracht met de uitnodiging om op 7 mei naar de tuin te komen en ideeën voor de uitbreiding in te dienen. Ook konden we op die dag bezoekers nog eens uitleggen wat onze bedoeling is en waarom die uitbreiding zo gewenst is.

Met de oogst van de Groentepark Bontekoe in de huidige omvang, kunnen we ongeveer driekwart tot twee derde van de klanten van de Voedselbank wekelijks van verse groente voorzien. Met de uitbreiding zouden we alle klanten moeten kunnen bedienen, of in ieder geval de meeste. Want het aantal klanten neemt alsmaar toe.

Hoewel de opkomst op 7 mei niet heel groot was, hebben we toch een aantal leuke ideeën gekregen waar we zeker iets mee gaan doen als we mogen uitbreiden. Bijvoorbeeld een strook met plukfruit (bomen en stuiken) en een bloemenstrook voor de buurt. In de tuin komt een kruidenhoek voor de buurt. Een jaarlijks evenement voor kinderen zit er ook in en af en toe stellen we een klein oogstdeel beschikbaar voor kookworkshops in speeltuin Ons Eiland, waar een professionele keuken gaat komen. Voor andere ideeën moeten we eerst met derden in overleg.

Dit soort contacten met de buurt zijn altijd leuk en nuttig. Maar ook contacten met mensen die op werkdagen voorbijlopen. We groeten elkaar en soms maken we een praatje over wat er zoal groeit op de tuin. Groentepark Bontekoe is echt een onderdeel van de Zeeheldenbuurt aan het worden en dat gevoel willen we alleen maar versterken!